Hledat

Tradice a současnost

Tradice a současnost

Plná verze

Již od středověku byly v nově vznikajících městech zakládány nejen špitály, ale větší hustota obyvatel stísněných v husté zástavbě sevřené hradbami si vynutila také zřizování veřejných očistných lázní.

Tyto lazebny se stávaly velmi oblíbeným místem nejen pro očistu těla, ale postupně byly i společenským střediskem. Nejstarší zmínka o třeboňské lazebně (v Rožmberské ulici) pochází z roku 1666. Po zrušení lazebny získal v r. 1861 správce schwarzenberského velkostatku Václav Horák povolení od knížete Schwarzenberga zřídit očistné lázně s tekoucí vodou na Zlaté stoce.

V letech 1881-1883 vystavěl učitel Václav Hucek v sousedství těchto očistných lázní svůj léčebný ústav s aplikací slatiny (dnešní Bertiny lázně). Od té doby se datují dějiny novodobé třeboňské lázeňské tradice - spojení s přírodním léčivým zdrojem, který se v tomto regionu hojně nachází - slatinou. Ta se využívá pro léčení poruch pohybového aparátu, revmatických chorob, poúrazových a pooperačních stavů a celkovou rekondici těla i mysli.

Již první desetiletí po skončení druhé světové války prokázalo životaschopnost a oprávněnost existence slatinných lázní pro léčení revmatických nemocí v Třeboni. Malá kapacita lázeňských ústavů pro léčení revmatických onemocnění v poválečném Československu vedla k rozhodnutí rozšířit kapacitu lázní právě v Třeboni výstavbou nového lázeňského sanatoria. Rozhodujícím faktorem byly nevyčerpatelné zdroje sirnoželezité slatiny a současně krásná krajina. Samotná výstavba trvala téměř dvacet let. V r. 1960 získala Třeboň statut lázeňského města a v r. 1975 bylo otevřeno nové lázeňské sanatorium Aurora.

Léčebné účinky pobytu v lázních jsou také podpořeny kvalitou okolního přírodního prostředí. Příznivé klima, aktivní pohyb, kulisa městské památkové rezervace, zámku a pobyt v přírodě chráněné krajinné oblasti pomáhá navodit harmonii těla a ducha. Třeboňské lázně nyní nabízejí pobyt a léčbu ve dvou lázeňských domech - v Bertiných lázních a v Lázních Aurora. Oba lázeňské domy jsou v majetku města.